Revmatološka ambulanta

Revmatološka ambulanta ali ambulanta za zdravljenje revmatičnih vnetnih bolezni sklepov, sistemskih vezivnotkivnih bolezni in degenerativnega revmatizma lahko opravi revmatološki ultrazvočni pregled sklepov in obsklepnih struktur. Revmatolog opredeli, ali so revmatične spremembe vnetne ali nevnetne, kar je izrednega pomena za nadaljnjo diagnostiko, terapijo, delazmožnost in rehabilitacijo.

V revmatološki ambulanti opravljamo naslednje preglede in preiskave:

  • revmatološki pregled,
  • revmatološki pregled z interpretacijo dosedanje medicinske dokumentacije,
  • diagnostično in terapevtsko punkcijo sklepov,
  • ultrazvočno vodeno infiltracijo sklepov z zdravili,
  • ultrazvočno diagnostiko revmatoloških sprememb sklepov in obsklepnih struktur.

Naši gostje so povedali:

Priporočamo