Specialistični nevrološki pregled

Specialistični nevrološki pregled

Pri ambulantnem specialističnem nevrološkem pregledu nevrolog na osnovi razširjene anamneze in kliničnega nevrološkega pregleda opredeli bolezen, indicira nadaljnje diagnostične preiskave in odredi ustrezno zdravljenje.

Anamnestično poskusimo pridobiti podatke o pacientovih trenutnih težavah, pridruženih boleznih, jemanju terapije, alergijah, družinski obremenjenosti … Klinični nevrološki pregled pa zajema pregled kognitivnih funkcij, pregled morebitnih razpoloženjskih ali psihotičnih motenj, delovanje možganskih živcev, pregled gibalnega in senzoričnega sistema, koordinacije in motenj hoje.

V nevrološki ambulanti se lahko naročite tudi na nevrološki pregled z drugim mnenjem. Drugo mnenje obsega pregled obstoječe zdravstvene dokumentacije, ki jo prinesete s seboj, komentar postavljene diagnoze bolezni in postopka zdravljenja ter morebitna priporočila za nadaljnje zdravljenje. Na podlagi drugega mnenja lahko preverite ustreznost zdravljenja in terapije ter pridobite dodatna pojasnila glede vaše že diagnosticirane bolezni. Drugo mnenje ne vključuje nobenih dodatnih diagnostičnih posegov in preiskav.

Osnovni podatki o preiskavi:

  • Storitev je na voljo samoplačniško / cenik

Lokacija preiskave

  • Ljubljana | Dvorec Sela, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
Naročite se samoplačniško
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×