Zdravljenje z napotnico

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje polovične koncesije na področju kardiologije.

Glede na novi Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10), ki se izvaja od 1. 1. 2011, se čakalna doba odreja glede na stopnje nujnosti, ki so navedene na napotnici napotnega zdravnika.

Čakalno knjigo vodimo elektronsko. Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Karmen Lavrič, glavna medicinska sestra. Naročanje na preglede:

 • Osebno v času ordinacijskega časa,
 • preko stacionarnega telefona na številki: - 01 548 40 80 ali mobilnega telefona na številki: 041 779 057 ali 041 639 124
 • elektronsko naročanje (po e-pošti (info@cardial.net), sistem eNaročanje, spletna stran izvajalca: www.caridal.net),
 • naročanje po pošti.

Pacient je na čakalni seznam uradno uvrščen šele po predložitvi izvirnika napotnice, o čemer se ga obvesti ob rezervaciji termina. Napotnico nato predloži v petih delovnih dneh po rezervaciji termina (uradna potrditev termina), zadrži pa jo izvajalec.

Stopnje nujnosti so naslednje:

 1. NUJNO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti takoj oziroma najpozneje v 24 urah. Ta zdravstvena storitev ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
 2. ZELO HITRO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti najpozneje v 14 dneh.
 3. HITRO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti najpozneje v treh mesecih.
 4. REDNO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti najpozneje v šestih mesecih.

Upoštevati je treba tudi naslednje prednostne kriterije:

 1. nosečnost,
 2. dojenje,
 3. preprečitev nastanka potreb po dodatnih zdravstvenih storitvah zaradi nastanka nove zdravstvene težave, izhajajoče iz prvotnega zdravstvenega stanja, zaradi katerega se zavarovana oseba uvršča na čakalni seznam,
 4. začasna zadržanost od dela zaradi bolezni ali poškodbe, kadar je razlog zanjo povezan s potrebo po pregledu,
 5. ponovni vpis na podlagi upravičene odsotnosti od zdravstvene storitve.

Čakalne dobe

Na dan 31.05.2020 Zelo hitro Hitro Redno
Kardiološki pregled 28 191 219
UZ srca 27 191 219
Obremenitveno testiranje 27 191 219
Holter monitor 64 162 207
Holter monitor - RR 16 27 63
EKG 4 4 4
Kontakti odgovorne osebe za vodenje čakalne knjige:
Karmen Lavrič, glavna medicinska sestra
Telefon: 01/ 548 40 80 E-mail: info@cardial.net
Čakalne dobe