Pritožbe in pohvale

Vaše mnenje glede našega dela je zelo dobrodošlo, saj nam pomaga, da za naše paciente poskrbimo čim bolj celovito in kakovostno ter tako prispevamo k večjemu zadovoljstvu vseh, tako pacientov kot zaposlenih.

Upamo, da se boste v pri nas počutili prijetno in prepričani smo, da bo naše osebje storilo vse, da bo temu res tako. Če bi katerega od zaposlenih ali kakšen vidik našega dela želeli še posebej pohvaliti, nam prosimo to sporočite po pošti ali preko te spletne strani. Včasih pa vendarle lahko pride do nesporazuma ali pa morda ne boste zadovoljni z našim delom in bi nas radi o tem obvestili. Vašo pritožbo bomo obravnavali resno in v nobenem smislu ne bo vplivala na vaše prihodnje zdravljenje pri nas.

V kolikor menite, da so vam bile ob zdravstveni storitvi kršene pravice ali imate pritožbe v zvezi s katerokoli zdravstveno storitvijo ali s kom od zaposlenim v našem podjetju, lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic ali pritožbo na naslednje načine:

  • direktorju ZVONETU NOVINI po elektronski pošti na naslov zvone.novina@cardial.net, telefonsko na tel. št. 04 579 80 02, ustno ali pisno na naslov: Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana.

Pomembno je, da nas o neljubem dogodku obvestite čim prej. Če se pritožujete v imenu nekoga tretjega, bomo morali pred tem pridobiti njegovo pisno dovoljenje, da vam lahko posredujemo katere koli podatke o njegovem zdravljenju. Pri preverjanju dogodkov nam bo zelo pomagalo, če nam boste v pritožbi napisali ime pacienta ter letnico rojstva, ime zdravnika ali drugega sodelavca, na katerega se pritožba nanaša ter opis, datum in čas dogodka.

PRVA OBRAVNAVA KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Rok za vložitev zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic je:

  • Zaradi neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev najpozneje petnajst (15) dni od domnevne kršitve.
  • Zaradi neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe najpozneje v tridesetih (30) dneh po končani zdravstveni oskrbi.
  • V treh (3) mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje.

V roku osmih dni bomo vašo pritožbo proučili in jo poskušali čim bolj temeljito raziskati. Direktor vam bosta odgovoril v roku 14 dni od prejema pritožbe. V skrajnem primeru vam bomo predlagali, da se osebno sestanemo, saj se po navadi na ta način dogodke in ozadja lažje pojasni.

PRITOŽBA PACIENTA

Vlagatelj sme pritožbo vložiti kadarkoli in ni omejen z rokom. Zaradi učinkovitejšega reševanja pritožbe je zaželeno, da se pritožba vloži neposredno po nastanku razloga za pritožbo oz. v razumnem roku, ko je še možno obravnavati dogodek.

Prve zahteve in pritožbe se rešujejo v skladu z določbami Zakona o pacientovih pravicah. Morebitne pritožbe bomo obravnavali z vso resnostjo, saj želimo, da bi bili z našimi storitvami zadovoljni.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×