Možnost zaposlitve

V Cardialu se zavedamo, da za doseganje visoko zastavljenih ciljev potrebujemo sposobne, inovativne, fleksibilne ter motivirane sodelavce, zato skrbimo za načrtovan osebni in poklicni razvoj posameznikov.

Prosta delovna mesta

Trenutno ni na voljo prostih delovnih mest.

Pretekla delovna mesta

Zdravstveni administrator (m/ž)

Medicinski center Cardial zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 1 leto dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

NUDIMO:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Nudimo vam delo v urejenem in prijetnem kolektivu, v stabilnem in varnem delovnem okolju z najsodobnejšo medicinsko opremo, za zaposlene organiziramo tudi različne športne in družabne aktivnosti.

PRIJAVE:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 7. 2. 2023 na naslov matične družbe Skupine Diagnostični center Bled, član katere je Cardial: Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za: Petar Cumbo) s pripisom »Za razpis – Cardial« ali na elektronski naslov petar.cumbo@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v specialistični ambulanti (m/ž)

Medicinski center Cardial zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • naročanje pacientov
 • sprejem in preverjanje identitete pacienta
 • preverjanje veljavnosti zdravstvenega zavarovanja
 • anamneza v okviru zdravstvene nege
 • asistenca pri diagnostičnih postopkih in njihovo izvajanje skladno z doktrino zdravstvene nege
 • priprava pacienta za pregled v ordinaciji
 • vpis v medicinsko dokumentacijo
 • zdravstveno vzgojno delo
 • izdaja receptov in naročilnic z navodili, potrdil o bolniškem staležu
 • naročanje na kontrolni pregled
 • ukrepanje v urgentnih stanjih, po potrebi antropometrijske meritve
 • strokovna predavanja, zdravstveno vzgojno delo, sodelovanje na sestankih, izdelava poročil in statistik, izobraževanje, pomoč pri izobraževanju mlajših kadrov
 • vsa ostala dela po nalogu nadrejenega, ki so v neposredni povezavi s področjem dela

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

PRIČAKOVANJA:

 • delovne izkušnje: 1 leto
 • strokovno delo
 • spoštovanje zakonodaje, pravil ZZZS
 • upoštevanje internih navodil za delo, za material in inventar, za zadolžen inventar
 • odgovorno izvajanje področja dela
 • odgovornost za varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov pacientov
 • odgovoren odnos do dela in sredstev za delo
 • doseganje pričakovanih rezultatov dela
 • pozitiven odnos do sodelavcev
 • pripadnost
 • vestnost, natančnost in zanesljivost pri delu

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST:

 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

KAJ NUDIMO:

 • Prosto delovno mesto za pozitivno osebo, ki ji ustreza dinamičnost in raznolikost delovnega procesa.
 • URNIK DELA: dvoizmensko delo
 • DELOVNO RAZMERJE bomo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Svojo vlogo s fotokopijo diplomske listine, veljavne licence in življenjepis pošljite na e-naslov maja.kosele@cardial.net najkasneje do 5. 10. 2021.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v specialistični ambulanti (m/ž)

Medicinski center Cardial zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Opravljanje dela v različnih specialističnih ambulantah: kardiološki, nevrološki, proktološki, dermatološki, ORL, ambulanti za preventivne zdravstvene preglede …,
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij,
  urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih,
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri,
  izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

PRIČAKOVANJA:

 • delovne izkušnje: 1 leto
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST:

 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

KAJ NUDIMO:

 • Prosto delovno mesto za pozitivno osebo, ki ji ustreza dinamičnost in raznolikost delovnega procesa.
 • URNIK DELA: dvoizmensko delo
 • DELOVNO RAZMERJE bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Svojo vlogo s fotokopijo diplomske listine, veljavne licence in življenjepis pošljite na e-naslov
maja.kosele@cardial.net najkasneje do 1. 8. 2021.

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v specialistični ambulanti (m/ž)

Medicinski center Cardial zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Opravljanje dela v različnih specialističnih ambulantah: kardiološki, nevrološki, proktološki, dermatološki, ORL, ambulanti za preventivne zdravstvene preglede …,
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege,
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij,
  urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih,
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri,
  izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

PRIČAKOVANJA:

 • delovne izkušnje: 1 leto
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT
 • sposobnost organiziranja svojega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do sodelavcev
 • osebna urejenost

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST:

 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

KAJ NUDIMO:

 • Prosto delovno mesto za osebo, ki potrebuje spremembo in raznolikost delovnega procesa.
 • URNIK DELA: dvoizmensko delo
 • DELOVNO RAZMERJE bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Svojo vlogo s fotokopijo diplomske listine, veljavne licence in življenjepis pošljite na e-naslov
maja.kosele@cardial.net najkasneje do 20. 5. 2021.

Zdravnik specialist interne medicine/kardiolog in Zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa (m/ž)

Medicinski center Cardial je ugleden medicinski center z dolgoletno tradicijo v Ljubljani in je član Skupine Diagnostični center Bled. Za naš strokovni tim potrebujemo zaradi povečanega obsega dela nova člana:

ZDRAVNIKA SPECIALISTA INTERNE MEDICINE/KARDIOLOGA (m/ž)

in

ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA (m/ž)

Pogoji:

 • končana specializacija in veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
 • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialističnem nivoju, po pravilih stroke,
 • slovensko državljanstvo ali veljavno delovno dovoljenje,
 • pripravljenost na stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja in veščin,
 • aktivno znanje slovenskega jezika in poznavanje vsaj enega tujega jezika,
 • poznavanje osnovnih računalniških programov (zaželeno poznavanje programa Hipokrat in Birpis).

 Naša pričakovanja:

 • strokovno delo,
 • obvladovanje metod znanstveno-raziskovalnega dela,
 • zanesljivost in natančnost, sposobnost presoje in odločanja,
 • komunikativnost in human odnos do pacientov,
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev,
 • primeren odnos do strank in zaposlenih.

Lokacija dela: Ljubljana

Delo obsega:

Delo v ambulanti specialistične diagnostične dejavnosti – samostojno izvajanje del in nalog zdravnika, v okviru strokovne doktrine in standardov kakovosti na strokovnem področju, opravljanje medicinskih pregledov in posegov, diagnostično-terapevtskih postopkov ter postavljanje diagnoz, predpisovanje, izvajanje in/ali vodenje zdravljenja za ugotovljene bolezni, nepravilnosti in poškodbe. Delo prav tako obsega opravljanje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, spremljanje razvoja stroke doma in v svetu, vključevanje v strokovna združenja in aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih. Pomembno je izvajanje ukrepov iz varstva pri delu, spremljanje in predlaganje uveljavitve novih metod dela, sodelovanje v primerih nujnih posegov. Občasno tudi pisanje prispevkov v strokovne in poljudne edicije.

Nudimo:

 • delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
 • prijetno, urejeno in dinamično delovno okolje,
 • široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja,
 • stimulativno nagrajevanje.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom zbiramo na naslovu matične družbe Skupine Diagnostični center Bled: Diagnostični center Bled d.o.o. (za gospo Romano Lenarčič) s pripisom »Za razpis – Cardial« ali na elektronskem naslovu romana.lenarcic@dc-bled.si.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Medicinski center Cardial zaposli:

ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem,
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo,
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta,
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji,
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela,
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine,
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju,
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih,
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

 DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 11. 5. 2021 na naslov matične družbe Skupine Diagnostični center Bled, član katere je Cardial: Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Rado Jovanović) s pripisom »Za razpis – Cardial« ali na elektronski naslov rada.jovanovic@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Zdravstveni administrator (m/ž)

Medicinski center Cardial zaradi povečanega obsega dela zaposli:

ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 19. 6. 2020 na naslov matične družbe Skupine Diagnostični center Bled, član katere je Cardial: Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Rado Jovanović) s pripisom »Za razpis – Cardial« ali na elektronski naslov rada.jovanovic@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×