Obisk z e-napotnico

Na preiskave v Cardialu se lahko naročite na več načinov (spletni obrazec, e-naročanje, elektronska pošta, osebno, telefonsko). Zaradi učinkovitejšega dela vas prosimo, da uporabite enega od elektronskih načinov naročanja.

DELOVNI ČAS službe naročanja je vsak delovnik med 7:30 in 12:30.

  Naročanje prek e-napotnice

  Preden izpolnite obrazec, preverite, katere storitve opravljamo na napotnico. Preverite tukaj.


  Kateri so še drugi načini naročanja?

  Naročanje po klasični pošti

  Potrdilo o izdani e-napotnici s pripisano telefonsko številko in elektronskim naslovom nam lahko pošljite. Na dom boste potem prejeli termin z navodili na preiskavo oz. pregled.

  Naslov za pošiljanje: Cardial d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana

  Naročanje po elektronski pošti

  Na elektronski naslov info@cardial.net nam pošljite elektronsko pošto, v kateri nam sporočite ZZZS številko pacienta, številko e-napotnice (oba podatka najdete na potrdilu o izdani e-napotnici) in vašo telefonsko številko.

  Elektronsko z e-napotnico

  Z uveljavitvijo e-napotnice oz. e-napotne listine, se lahko na določene preiskave naročite tudi preko portala: https://narocanje.ezdrav.si/, kjer vnesete svojo ZZZS številko in številko e-napotnice, nato pa med izvajalci izberete Cardial.

  Osebno

  Potrdilo o izdani e-napotnici nam lahko vsak delovnik med 12. in 14. uro prinesete tudi osebno v našo ambulanto.

  Telefonsko

  Naročanje za preiskave z e-napotnico poteka vsak delovnik med 7:30 in 12:30 na telefonski številki 01 548 40 80.

  Stopnje nujnosti in roki za oddajo napotne listine

  Če se boste na pregled naročili z napotno listino, je za večino preiskav predvidena čakalna doba. S klikom na ČAKALNE DOBE lahko preverite, koliko časa bi morali za posamezen pregled oz. preiskavo čakati.

  STOPNJI NUJNOSTI preiskave odloča napotni zdravnik. Z novim zakonom so se spremenile tudi stopnje nujnosti na napotni listini in tudi rok, do kdaj mora pacient zdravstveni ustanovi predložiti napotno listino. Če tega ne stori pravočasno, napotna listina preneha veljati.

  • napotna listina – NUJNO: predložiti najpozneje v 24 urah od izdaje (paciente s stopnjo nujnosti nujno seveda obravnavamo prednostno),
  • napotna listina – ZELO HITRO: predložiti v petih dneh po njeni izdaji,
  • napotna listina – HITRO ali REDNO: predložiti v 14 dneh po njeni izdaji.

  Na podlagi 9. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, vas obveščamo, da pri vseh stopnjah nujnosti presegamo zakonsko določeno najdaljšo dopustno čakalno dobo. Svetujemo vam, da se seznanite tudi s čakalnimi dobami pri ostalih izvajalcih in po potrebi izberete zdravstveno storitev pri drugem izvajalcu. Če se boste kljub preseganju najdaljše dopustne čakalne dobe odločili, da boste storitev opravili pri nas, se lahko naročite preko enega od načinov, objavljenih na tej spletni strani.


  Prenaročanje ali odjava termina

  Skladno z novim zakonom se vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotnice (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminomKasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (smrt, nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.

  V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama in napotna listina preneha veljati. Pri istem izvajalcu se za isto storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ni prišel.

  Odjave ali morebitne spremembe javite na: info@cardial.net.


  Na dan pregleda, če boste preiskavo opravili na napotno listino, s sabo prinesite vašo zdravstveno izkaznico ter morebitno zdravstveno dokumentacijo iz vaših prejšnjih preiskav.

  V primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate stroške v višini 20 % vrednosti opravljene storitve plačati sami. Prosimo, poglejte podrobnejša navodila v razdelku samoplačniški obisk:

  SAMOPLAČNIŠKI OBISK >>

  Your browser is out-of-date!

  Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

  ×