Nevrološka ambulanta

Nevrološka ambulanta

Nevrologija je veja medicine, ki se ukvarja z živčevjem in zdravljenjem ter diagnostiko bolezni živčevja in živčnimi boleznimi.

V naši ambulanti se ukvarjamo z diagnostiko in zdravljenjem nevroloških bolezni. Pri ambulantnem nevrološkem pregledu na osnovi anamneze in kliničnega pregleda nevrolog opredeli bolezen, indicira nadaljnje diagnostične preiskave in odredi ustrezno zdravljenje.

Simptomi, ki spremljajo nevrološke bolezni so pogosti glavoboli, vrtoglavica in težave s hojo, težave s spanjem, motnje spomina. Nevrološkega izvora so epilepsije, Parkinsonova bolezen, demenca, multipla skleroza, živčno-mišične bolezni …

Naše preiskave s področja nevrologije:

  • Nevrološki pregled
  • Nevrološki pregled z drugim mnenjem*
  • EMG (elektromiografija)

*Drugo mnenje obsega pregled obstoječe zdravstvene dokumentacije, ki jo prinesete s seboj, komentar postavljene diagnoze bolezni in postopka zdravljenja ter morebitna priporočila za nadaljnje zdravljenje. Na podlagi drugega mnenja lahko preverite ustreznost zdravljenja in terapije ter pridobite dodatna pojasnila glede vaše že diagnosticirane bolezni. Drugo mnenje ne vključuje nobenih dodatnih diagnostičnih posegov in preiskav. 

Osnovni podatki o preiskavi:

  • Storitev je na voljo samoplačniško / cenik

Naše preiskave s področja nevrologije

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×